ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

(APOSTOLOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 23750-94097
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σάρτης
  • Πόλη: Σάρτη
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 630 72