ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑ ΒΙΛΛΑ

(APOLLO HARMONY VILLA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: kakontaxis@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6951812233
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Χλοματιανών
  • Πόλη: Μεσογγή
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 49080