ΑΝΤΙΝΟΟΣ

(ANTINOOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: aantinoo2003@yahoo.gr
  • Τηλέφωνο: 28970-24446
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2897-021763
  • Αριθμός Φαξ: 28970-24447
  • Εναλλακτικό Φαξ: 2897-024447
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Λιμένος Χερσονήσου
  • Πόλη: Λιμένας Χερσονήσου
  • Διεύθυνση: ΖΩΤΟΥ 24
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 14