ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΕΛΟΥΞ

(ANGELA DELUXE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: nickytingaki36@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2242068521
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
  • Πόλη: Τιγκάκι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 85300