ΑΝΕΜΩΝΑ

(ANEMONA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26630-95355
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σιδαρίου
  • Πόλη: Σιδάρι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 490 81