ΑΝΕΜΗ

(ANEMI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: anemizagori@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2653072003
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κάτω Πεδινών
  • Πόλη: Κάτω Πεδινά
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 44007