ΑΝΑΓΡΑΜ ΠΟΛΗ

(ANAGRAM TOWN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: sergios@azzurrotravel.gr
  • Τηλέφωνο: 22890-77968
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2289-023753
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μυκονίων
  • Πόλη: Μύκονος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 846 00