ΑΛΥΚΕΣ

(ALYKES)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 51
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 26930-22730
  • Τηλέφωνο 2: 26930-22102
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Νιφοραιίκων
  • Πόλη: Νιφοραίικα
  • Διεύθυνση: ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 252 00

Παροχές Κάμπινγκ

  • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
  • Σκίαση
  • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
  • Κοινόχρηστη κουζίνα