ΑΛΥΚΑΝΑΣ ΒΙΛΛΑΤΖ ΡΕΖΟΡΤ

(ALYKANAS VILLAGE RESORT)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@alykanasvillage.gr
  • Τηλέφωνο: 2695085004
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αλικανά
  • Πόλη: Αλικανάς
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 29090