ΑΛΟΗ

(ALOE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@aloesuites.gr
  • Τηλέφωνο: 2825033331
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πλάκας
  • Πόλη: Αλμυρίδα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 73008