ΑΛΕΞΙΑ

(ALEXIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 27360-34246
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αρωνιαδίκων
  • Πόλη: Αρωνιάδικα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 802 00