ΑΛΑΤΙΝΟΥ

(ALATINOU)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.alatinos.gr
  • E-Mail: booking@alatinos.gr
  • Τηλέφωνο: 24230-86895/6
  • Τηλέφωνο 2: 22937
  • Αριθμός Φαξ: 24230-868995
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πινακατών
  • Πόλη: Πινακάτες
  • Διεύθυνση: ΠΙΝΑΚΑΤΕΣ ΜΗΛΕΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 370 10