ΑΚΤΗ ΠΑΛΛΑΣ

(AKTI PALACE)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: aktimail@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 22420-92316
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης
  • Πόλη: Καρδάμαινα
  • Διεύθυνση: ΠΕΔΙΑΣ ΤΘ 60
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 853 00