ΑΗ ΧΕΛΗΣ

(AI HELIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: aihelishotel@outlook.com
  • Τηλέφωνο: 26710 41662
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων
  • Πόλη: Σβορωνάτα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 28100