ΑΓΟΥΛΟΣ ΙΝ

(AGOULOS INN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: admin@agoulosinn.com
  • Τηλέφωνο: 26950-27283
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Αργασίου
  • Πόλη: Αργάσι
  • Διεύθυνση: ΑΝΑΔΑΛΗ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 291 00