ΑΦΡΟΔΙΤΗ

(AFRODITI)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 60
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

 • E-Mail: atamama@otenet.gr
 • Τηλέφωνο: 23520-91300
 • Τηλέφωνο 2: 23520-91268
 • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Σκοτίνης
 • Πόλη: Σκοτίνα
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: 600 63

Παροχές Κάμπινγκ

 • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
 • Σκίαση
 • Αθλοπαιδιές
 • Ταχυδρομείο
 • Αποχέτευση αυτοκινούμενων
 • Παροχή τουριστικών πληροφοριών
 • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
 • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
 • Πρώτες βοήθειες