ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΙΟΛΟΣ

(AEOLOS BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@aiolosbeachresort.gr
  • Τηλέφωνο: 2897033683
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Χερσονήσου
  • Πόλη: Χερσόνησος
  • Διεύθυνση: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 70007