ΑΙΟΛΟΣ

(AEOLOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: info@aelosboutigehotel.com
  • Τηλέφωνο: 2695023915
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ζακυνθίων
  • Πόλη: Ζάκυνθος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 29100