ΑΙΓΛΗ

(AEGLI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: aegligalaris@hotmail.com
  • Τηλέφωνο: 22970-32221
  • Τηλέφωνο 2: 22977-72227
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6972-339075
  • Αριθμός Φαξ: 22977-72228
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Μεσαγρού
  • Πόλη: Αγία Μαρίνα
  • Διεύθυνση: ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 180 10