ΤΡΙΑ (3) ΧΙΛΣ ΒΙΛΛΑΣ

(3 HILLS VILLAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: dhmeleft@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 6979792792
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Τριλόφου
  • Πόλη: Τρίλοφος
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 60100