Ξενία Καλεντζίου Αχαΐας - Διαγωνισμός

Αξιότιμοι,

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ (ΕΤΑΔ ΑΕ), η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης και αξιοποίησης της ιδιωτικής ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, με χαρτοφυλάκιο χιλιάδων ακινήτων, θυγατρική της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείου), προσβλέπει σε άμεση αξιοποίηση των εμβληματικών ξενοδοχείων Ξενία που δεν είναι ήδη μισθωμένα. Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για τη μέγιστη δυνατή προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, σας προωθούμε σύντομη παρουσίαση για το Ξενία Καλεντζίου Αχαΐας, για το οποίο είναι σε εξέλιξη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.e-publicrealestate.gr.

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε τη σχετική πληροφόρηση σε όσους κρίνετε ότι μπορεί να ενδιαφέρονται.

Περισσότερες πληροφορίες για το ακίνητο και το διαγωνισμό μπορείτε να αντλήσετε από το σύνδεσμο Q109670R2

Προθεσμία υποβολής φακέλου συμμετοχής Παρασκευή  30 Ιουνίου 2023, 13.00, ώρα Ελλάδος.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Άννα Μπόβολου

Μονάδα Αξιοποίησης Μεγάλων Ακινήτων

Βουλής 7, 10562 Αθήνα

T:  210 333 9739

E: ampovolou@hppc.gr

 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ

“Αυτό το μήνυμα περιέχει πληροφορίες που είναι εμπιστευτικές. Σε περίπτωση που περιέλθει σε σας από λάθος χωρίς να είσθε ο σκοπούμενος παραλήπτης, παρακαλούμε να το διαγράψετε άμεσα από το σύστημά σας μαζί με όλα τα συνοδευτικά του και να ειδοποιήσετε τον αποστολέα. Η αντιγραφή, χρήση ή κοινοποίηση σε τρίτους του μηνύματος αυτού από μη κατονομαζόμενο παραλήπτη, δεν επιτρέπεται. Το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού περιέχει προσωπικές απόψεις του συντάκτη του. Εκτός και αν γίνεται ρητή περί του αντιθέτου μνεία στο μήνυμα, οι απόψεις αυτές δεν εκφράζουν επίσημες θέσεις της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε., ούτε το μήνυμα αυτό αποτελεί προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. Το διαδίκτυο δεν είναι ασφαλές περιβάλλον και η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του παραλήπτη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε χρήση είτε σε καθυστερημένη διαβίβαση, υποκλοπή, αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς του παρόντος μηνύματος. Στον παραλήπτη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για προστασία του συστήματός του από ιούς και για επιβεβαίωση του περιεχομένου του παρόντος.”

CONFIDENTIALITY WARNING – DISCLAIMER

“This message may contain confidential and privileged information (and is intended solely for the addressees). If you receive this message without being the addressee, please delete it together with any attachment without copying, forwarding or opening it and immediately notify the sender. Any unauthorized use either whole or partial, is not allowed. The contents of this message contain personal opinions of the sender, which are not the official views of the Public Properties Company S.A. Company nor do they consist an offer or acceptance of any proposal or contract, unless otherwise indicated in the message itself. The Internet is not a secure or error-free environment and Public Properties Company S.A. shall not be liable for the message if altered, changed or falsified, nor shall bear any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or computer system that may occur, while using data contained in or transmitted with this message. It is your responsibility to safeguard your computer from damage of your system and for reconfirmation of the contents of this message.”


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ