Πνευματική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (προγράμματα, πληροφοριακό υλικό κάθε μορφής, δεδομένα, λογισμικό, γραφικά, εμπορικά σήματα, επωνυμίες, λογότυπα κλπ.) αποτελεί ιδιοκτησία του ΞΕΕ ή του εκάστοτε δικαιούχου αυτού, η οποία προστατεύεται από τις διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ΞΕΕ ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, η πνευματική ιδιοκτησία του συνόλου του περιεχομένου που περιλαμβάνεται στην παρούσα διαδικτυακή πύλη ανήκει στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Οι φωτογραφίες των ξενοδοχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των ξενοδοχείων και των επιχειρήσεων που τις έχουν μεταφορτώσει στο διαδικτυακό τόπο.

Οι μελέτες και έρευνες του ΙΤΕΠ αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΙΤΕΠ.

Αποσπάσματα και εκτυπώσεις από τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο τόπο ή υπηρεσία, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Όλα τα μη ρητά δηλωμένα δικαιώματα επιφυλάσσονται.