Αποποίηση Δικαιώματος

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας έχει λάβει κάθε δυνατή πρόνοια ώστε τα περιεχόμενα του παρόντος διαδικτυακού κόμβου να είναι ορθά και ακριβή. Παρέχονται δε μόνο για σκοπούς πληροφόρησης.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ακρίβεια του περιεχομένου αυτού του διαδικτυακού τόπου.