Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τη Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 έως και την Τετάρτη 1η Ιουνίου 2022

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.27397 (ΦΕΚ B’ 2369/14.05.2022) και τίτλο « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα  16 Μαΐου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τετάρτη ,  1η Ιουνίου  2022 και ώρα 06:00»


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ