Εκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 24 έως 31 Μαΐου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ  με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 31950  (ΦΕΚ 2141/22.05.2021) με τίτλο «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο[1]ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00».


ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ