Κατηγορία:Ισολογισμός 2018

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί 2011-2020
  3. Ισολογισμός 2018
Φίλτρο

Ισολογισμός 2018

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-31/7/2018)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-30/6/2018)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-31/5/2018)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-31/3/2018)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-30/4/2018)

Έγκριση προϋπολογισμού 2018 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2018)

Προϋπολογισμός 2018 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2018)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-28/2/2018)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2018 (1/1-31/1/2018)