Κατηγορία:Ισολογισμός 2017

  1. Αρχική
  2. Ισολογισμοί 2011-2020
  3. Ισολογισμός 2017
Φίλτρο

Ισολογισμός 2017

1η τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2017

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-30/6/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-31/5/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-30/4/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-31/3/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-28/2/2017)

Παρακολούθηση εκτέλεσης προϋπολογισμού έτους 2017 (1/1-31/1/2017)

Έγκριση προϋπολογισμού 2017 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2017)

Προϋπολογισμός 2017 - Διαχειριστική χρήση (1/1-31/12/2017)