Κατηγορία:Νέα - Ειδήσεις

  1. Αρχική
  2. Επικαιρότητα
  3. Νέα - Ειδήσεις
Φίλτρο

Νέα – Ειδήσεις

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων για τις ρυθμίσεις ατομικού εργατικού δικαίου του Ν.4808/2021

Σας στέλνουμε την με Α.Π.: οικ. 64597/3.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  με τίτλο «Οδηγίες για την εφαρμογή… Read more

Έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου / Αυγούστου 2021 και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 143/13.08.2021 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική προστασία… Read more

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από 9 Αυγούστου έως και 16 Αυγούστου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 49762 (ΦΕΚ Β’ 3660/7.8.2021)   και θέμα  « Έκτακτα μέτρα προστασίας της… Read more

Πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΞΕΕ στις εκλογές της 15ης και 16ης Σεπτεμβρίου 2021

Πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. του ΞΕΕ στις εκλογές της 15ης και 16ης Σεπτεμβρίου 2021

Επιστολή Υπουργού Τουρισμού για τη δυνατότητα εμβολιασμού στα ξενοδοχεία

Τροποποίηση προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας -Ένταξη εποχικά εργαζομένων στον τουρισμό

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. 57150 (ΦΕΚ Β’3526/02.08.2021) και τίτλο «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 39539/996/30-9-2020 κοινής… Read more

Διευκρινίσεις του Υπουργείου Υγείας για τη μεταφορά Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων τουριστών σε χώρους προσωρινής Φιλοξενίας (ξενοδοχεία / καταλύματα απομόνωσης)

Σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας (Α.Π.625/30.07.2021) με  θέμα «Διευκρινίσεις για τη μεταφορά Επιβεβαιωμένων Κρουσμάτων τουριστών σε… Read more

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την επιδότηση παγίων δαπανών – Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μέχρι 6/8/2021

Σας ενημερώνουμε   ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ με Αριθμ. ΓΔΟΥ 824 (ΦΕΚ β’3492/31.07.2021) και τίτλο   «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/26-7-2021… Read more

Ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών

Σας ενημερώνουμε  ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 134/31.07.2021  ο Ν.4821 με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και… Read more