ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

(XENONAS DIMITRIOS PAPANIKOLAOU)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 6944-996974
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Σιατίστης
  • Πόλη: Σιάτιστα
  • Διεύθυνση: ΠΑΠΑΖΩΗ 2-ΦΟΥΡΚΑ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 503 00