ΕΛ ΒΕΡΑΝΟ

(EL VERANO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάϊος - Σεπ

Πληροφορίες

  • E-Mail: mitrovic@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 2351063892
  • Τηλέφωνο 2: 2351063892
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2351-021155
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Παραλίας
  • Πόλη: Παραλία
  • Διεύθυνση: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 10
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 601 00

Are you sure?

Just a friendly popup to ensure that you do want to remove this even?