ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΧΟΣΤΕΛ ΟΙΑ

(CENTRAL HOSTEL OIA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες