ΑΛΥΚΕΣ

(ALYKES)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 50
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

 • E-Mail: kaprikaterina@hotmail.com
 • Τηλέφωνο: 22210-98002
 • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 6974622511
 • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Δροσιάς
 • Πόλη: Δροσιά
 • Διεύθυνση: ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
 • Ταχυδρομικός Κώδικας: 341 00

Παροχές Κάμπινγκ

 • Παραθαλάσσιο ή παραλίμνιο ή παραποτάμιο
 • Μηχανικά πλυντήρια
 • Σκίαση
 • Ταχυδρομείο
 • Παροχή ηλεκτρικού ανά θέση
 • Χώρος εκκένωσης χημικών τουαλετών
 • Ράμπα σκαφών
 • Πρώτες βοήθειες