ΙΟΝΙΣΟ

(IONISO)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Ιστοσελίδα: www.hotel-ioniso.com
  • E-Mail: info@hotel-ioniso.com
  • Τηλέφωνο: 6977666358
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Βρασνών
  • Πόλη: Νέα Βρασνά
  • Διεύθυνση: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 57021