ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος

Σταδίου 24

105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ: 2132169900

Fax: 2103225449

E-mail: info@grhotels.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ