ΒΙΛΛΑ ΟΥΣΣΙ

(VILLA OUSSI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου
  • Πόλη: Αμύνταιο
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 532 00