ΟΥΤΟΠΙΑ ΜΠΛΟΥ (Γ)

(UTOPIA BLU (Γ))
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: drososg@otenet.gr
  • Τηλέφωνο: 2242048306
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Ασφενδιού
  • Πόλη: Τιγκάκι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 85300