ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ

(TYMPHRISTOS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιούνιος - Σεπτέμβριος

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 22350-22332
  • Τηλέφωνο 2: 22350-24332
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2236-031213
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καμένων Βούρλων
  • Πόλη: Καμένα Βούρλα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 350 08