ΡΙΚΙ

(RIKI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Ιανουάριος - Ιανουάριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: zangarooms@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 23510-64053
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Παραλίας
  • Πόλη: Παραλία
  • Διεύθυνση: ΑΘΗΝΑΣ 12
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 601 00