ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΘΕΡΕΤΡΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑΚΗ ΑΚΤΗ

(PARADISE BEACH RESORT)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες