ΩΚΕΑΝΙΣ

(OCEANIS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: tsiokamairi@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Πόρων
  • Πόλη: Νέοι Πόροι
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 600 65