ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΠΛΑΤΙΑΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

(MUNICIPAL NATURAL LIVING CAMPING "PLATIA" SAMOTHRACE)
ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Θέσεις: 250
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες