ΜΑΝΗΣ ΙΝ

(MANIS INN)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες