Ο ΔΡΟΜΟΣ

(LA STRADA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 2810-861070
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2810286756
  • Εναλλακτικό Φαξ: 2810229168
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών
  • Πόλη: Κάτω Ασίτες
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 700 13