ΚΙΟΤΑΡΙ ΜΠΗΤΣ ΑΠΑΡΤΜΕΝΤΣ

(KIOTARI BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Απρίλιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες

  • E-Mail: kiotari_beach_apts@yahoo.gr
  • Τηλέφωνο: 22440-47321
  • Εναλλακτικό Τηλέφωνο: 2244-047321
  • Αριθμός Φαξ: 22440-47321
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Ασκληπιείου
  • Πόλη: Κιοτάρι
  • Διεύθυνση: ΚΙΟΤΑΡΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 851 09