ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

(HANIOTI MELATHRON)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάιος - Οκτώβριος

Πληροφορίες