ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΕΛΑΘΡΟΝ

(HANIOTI MELATHRON)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Μάι - Οκτώβριος

Πληροφορίες