ΦΙΛΙΤΣΑ

(FILITSA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: milgeo@yahoo.com
  • Τηλέφωνο: 28250-23392
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Κεφαλά
  • Πόλη: Κεφαλάς
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 730 08