ΕΞΟΧΗ

(EXOHI)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: kg2310@gmail.com
  • Τηλέφωνο: 2310358751
  • Κοινότητα: Τοπική Κοινότητα Εξοχής
  • Πόλη: Εξοχή
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 570 10