ΕΣΤΙΑ ΜΠΙΤΣ

(ESTIA BEACH)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • E-Mail: p.michalski@myplanet.cz
  • Τηλέφωνο: 2155053803
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Καρδαμαίνης
  • Πόλη: Καρδάμαινα
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 85302