ΚΩΝΣΤΑΣ

(CONSTAS)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Βιλίων
  • Πόλη: Βίλια
  • Διεύθυνση: ΤΑΣΟΥ ΠΑΓΩΝΗ 2
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 190 12