ΧΡΙΣΤΙΝΑ

(CHRISTINA)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Περίοδος Λειτουργίας: Όλο το χρόνο

Πληροφορίες

  • Τηλέφωνο: 000-0000000
  • Κοινότητα: Δημοτική Κοινότητα Εμπορείου
  • Πόλη: Πέρισσα
  • Διεύθυνση: ΠΕΡΙΣΣΑ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  • Ταχυδρομικός Κώδικας: 847 00